72
πŸ₯³ Gifs, Emojis, and Q Posts πŸ₯³ 🀑 Clown World 🌎
posted ago by Qanaut ago by Qanaut +72 / -0

So... you want to post a Gif, or Q post? Here's how that works!

Remove the spaces on the codes below.

How to post a Q-Post

u /#q1

u/#q1

How to post a GIF.

u /#Catdance u/#Catdance

u /#Coup u/#Coup

u /#Pepedance u/#Pepedance

u /#Pepeguitar u/#Pepeguitar

u /#Honkler u/#Honkler

u /#Peperee u/#Peperee

u /#checked u/#checked

u /#Covfefe u/#Covfefe

u /#Pepecozy u/#Pepecozy

u /#pepedetective u/#pepedetective

u /#Banhammer u/#Banhammer

u /#insomnia u/#insomnia

u /#Clownworld u/#Clownworld

u /#Lightning u/#Lightning

u /#Peperain u/#Peperain

u /#Pepenuke u/#Pepenuke

u /#fireworks u/#fireworks

u /#Trumptank u/#Trumptank

u /#Trumpdance u/#Trumpdance

u /#Golfing u/#Golfing

u /#Trumpflag u/#Trumpflag

u /#Trump4eva u/#Trump4eva

u /#Trumphappening u/#Trumphappening

u /#Trumpbeatdown u/#Trumpbeatdown

u /#buildthewall u/#buildthewall

u /#Correct u/#Correct

u /#Nobodycares u/#Nobodycares

u /#Byebye u/#Byebye

u /#Wrong u/#Wrong

u /#Trumpnope u/#Trumpnope

u /#trumpwrong u/#trumpwrong

u /#Fakenews u/#Fakenews

u /#Quiet u/#Quiet

u /#Flynnflag u/#Flynnflag

u /#Flynnarmy u/#Flynnarmy

u /#Happening u/#Happening

u /#mikeyep u/#mikeyep

u /#mikerekt u/#mikerekt

u /#Cmon u/#Cmon

u /#wildwest u/#wildwest

u /#pleaseclap u/#pleaseclap

u /#Mjpopcorn u/#Mjpopcorn

u /#Popcorn u/#Popcorn

u /#Ridetofreedom u/#Ridetofreedom

u /#victory u/#victory

u /#vincewhat u/#vincewhat

u /#Vincewalk u/#Vincewalk

u /#Vincenut u/#Vincenut

u /#vincewalk u/#vincewalk

u /#Noroddy u/#Noroddy

u /#topkek u/#topkek

u /#bahaha u/#bahaha

u /#gottem u/#gottem

u /#Pratt u/#Pratt

u /#Spitcoffee u/#Spitcoffee

u /#coffeespit u/#coffeespit

u /#Careerended u/#Careerended

u /#noolib [u/#noolib](/u/#noolib)

u /#demcry u/#demcry

u /#libcry u/#libcry

u /#Triggered u/#Triggered

u /#Howdareyou u/#Howdareyou

u /#disgonbgud u/#disgonbgud

u /#Shaqwalks u/#Shaqwalks

u /#Ummwhat u/#Ummwhat

u /#What u/#What

u /#Michaelpanic u/#Michaelpanic

u /#Michaelconfused u/#Michaelconfused

u /#Fire u/#Fire

u /#neo u/#neo

u /#crumbs u/#crumbs

u /#timebomb u/#timebomb

u /#supplies u/#supplies

u /#Polish u/#Polish

u /#Demolitionman u/#Demolitionman

u /#farva u/#farva

u /#rundown u/#rundown

u /#Aliens u/#Aliens

u /#Conspiracy u/#Conspiracy

u /#Deepstate u/#Deepstate

u /#cashmoney u/#cashmoney

u /#Unacceptable u/#Unacceptable

u /#benderneat u/#benderneat

u /#Processing u/#Processing

u /#Glowie u/#Glowie

The following codes no longer work:

u /#Kekw u/#Kekw

u /#noo u/#noo

u /#bernieclap u/#bernieclap

u /#saysike u/#saysike

u /#apestrong u/#apestrong

u /#vomit u/#vomit

u /#wrong2 u/#wrong2

Also, the following codes are for the emojis. They no longer work, but I thought I'd include them incase one of the mods can get them up and running again.

u/# emopepescroll u/#emopepescroll

u /#emocoolpepe u/#emocoolpepe

u /#emopepetrump u/#emopepetrump

u /#emopeperules u/#emopeperules

u /#emopepescroll u/#emopepescroll

u /#emopepeshades u/#emopepeshades

u /#emopepeexit u/#emopepeexit

u /#emopepeyes u/#emopepeyes

u /#emopepewhatsweat u/#emopepewhatsweat

u /#emopepeok u/#emopepeok

u /#emoconfused u/#emoconfused

u /#emogethelp u/#emogethelp

u /#emopepedance u/#emopepedance

u /#emosurprised u/#emosurprised

u /#emowhatfish u/#emowhatfish

u/ #emovincewow u/#emovincewow

u /#emojerry u/#emojerry

Comments (26)
sorted by:
4
penisse 4 points ago +4 / -0

Thanks, Fren!πŸ™πŸ»

u/#Coup

3
3
HonestBobbin 3 points ago +3 / -0

Well that isn't listed. How on earth did you get that one up? Is there a good bb code or something I can use for outside gifs?

3
MAGA_Patriot_1776 3 points ago +3 / -0

Here you go!!

u /#Ridetofreedom

Remove the space after the u.

3
HonestBobbin 3 points ago +3 / -0

Thank you!

u/#Ridetofreedom

3
MAGA_Patriot_1776 3 points ago +3 / -0

Boom! Nice work! You are most welcome fren.

u/#Pepenuke

2
PatriotLady1 2 points ago +2 / -0

u/#Ridetofreedom .....THANK YOU BIGLY

3
Qanaut [S] 3 points ago +3 / -0

Just updated the list.

Thanks for the find! Let me know if I missed any others.

2
MAGA_Patriot_1776 2 points ago +2 / -0

Awesome u/Qanaut !πŸ‘ˆπŸ»I will be sure to let you know. Thanks for creating the list and updating it!

3
deleted 3 points ago +3 / -0
3
MAGA_Patriot_1776 3 points ago +3 / -0

THANK YOU Qanaut!

u/#catdance

3
wasupwitdis 3 points ago +3 / -0

thanks for that

3
LouisBeach 3 points ago +3 / -0

As a newbie a ty isn’t enough !

2
deleted 2 points ago +2 / -0
2
MAGA_Patriot_1776 2 points ago +2 / -0

I found some more for you u/Qanaut!

u /#neo u/#neo

u /#gottem u/#gottem

u /#bahaha u/#bahaha

u /#fireworks u/#fireworks

u /#insomnia u/#insomnia

u /#demcry u/#demcry

u /#libcry u/#libcry

u /#rundown u/#rundown

u /#farva u/#farva

u /#checked u/#checked

u /#noolib u/#noolib

u /#trumpwrong u/#trumpwrong

u /#howdareyou u/#howdareyou

u /#cmon u/#cmon

u /#buildthewall u/#buildthewall

u /#crumbs u/#crumbs

u /#disgonbgud u/#disgonbgud

u /#victory u/#victory

u /#pepedetective u/#pepedetective

u /#supplies u/#supplies

2
Qanaut [S] 2 points ago +2 / -0

Noice!

Seems I missed a bunch of them.

3
MAGA_Patriot_1776 3 points ago +3 / -0

You are welcome! I had archived the old Gif post when it went down and couldn't remember where I saved the link. πŸ˜‰

Thanks so much for recreating the post!

So glad this one works! 🀣🀣🀣

u/#noolib

1
patriotfortrump 1 point ago +1 / -0

Post to find later

1
deleted 1 point ago +1 / -0
1
leadvillejim 1 point ago +1 / -0

Nice

u/#crumbs

1
deleted 1 point ago +1 / -0